Students Performances

2013-14
  Play        Director
1 Prabhas Milan N. Rajen Mitai
2 Mahanirvan Akhilesh Khanna
3 Kamred Ashwatth Bhatt

2014-15
  Play        Director
1 Ashwathama Hato Hata Gautam Siddharth
2 Tempest Parthobandhopadhyay
3 Raja Ji Ka Phone Hemendra Bhatiya

2015-16
  Play        Director
1 Andhayug Robbin Das
2 Duvidha Evam Kagpanth Devendra Raj Thakur

2016-17
  Play        Director
1 Chandragupt Parthbandhopadhyay
2 The Eugene O’Neil Show Ravi Sharma
3 Ghasiram Kotwal Ravi Kemu
4 Khadiya Ka Ghera Surya Mohan Kulshreshtha

Style Switcher

12 Predefined Color Skins
Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version